buy valium online klonopin no prescription provigil without prescription phentermine no prescription buy phentermine valium without prescription klonopin without prescription tramadol 50mg buy xanax modafinil uk xanax bars soma no prescription

Mozgásfejlesztő csoport

5-8 éves gyerekeknek

 

CÉLOK

Nagy- és finommozgások, rugalmasság, egyensúly, tér- és időbeli tájékozódás,

mozgástervezés, emlékezet, mozgás- és beszédritmus fejlesztése

 

Súlyosabb, vagy komplex esetekben önmagában nem elegendő, kiegészítő terápia, vagy

alapozó terápia szükséges, ezért a csoporthoz való csatlakozást mozgásállapot-felmérő

vizsgálat követi!

 

Létszám: 6-8 fő

Időpontkérés, bejelentkezés folyamatosan!

 

Szükséges felszerelés: kényelmes, laza váltóruha, zokni, váltócipő, innivaló, gyümölcs

(polifoam szivacs)

 

Ajánlott a következő esetekben:

 • megkésett beszédfejlődés
 • bizonytalan egyensúly
 • nem tiszta hangképzés,
 • mozgásügyetlenség esetén

 

Célzott területek, tematika:

 • Testpozíciók neveinek ismerete (állások, ülések, kar-, törzs-, lábpozíciók)
 • Testséma, saját testen való tájékozódás kialakítása. (bal, jobb testfél, testrészek
 • nevei, átmozgatás)
 • Tájékozódás a térben
 • Alapvető láb- és karmunkák utánzásra (utasításra való végrehajtása), ezek
 • összehangolása, sorba rendezése szabályok alapján
 • Statikus és dinamikus egyensúlyi helyzetekhez való hozzászoktatás
 • Az időkör végtelenségének tudatosítása (napszakok, napok, hónapok, évszakok
 • neveivel való játékok során)
 • A téri és időbeli tájékozódás kulcsfogalmainak ismerete
 • A névutók ismeretének mozgással, tárgyak sík- és térbeli utánrakásával, beszéddel
 • kísért stabilizálása
 • A beszédhallás ügyesítése (játékok hangokkal, szavakkal)
 • Megosztott figyelem, reakciógyorsaság fejlesztése

 

Vezetők: Bakonyi Zsófia gyógypedagógus, Kacsó Bernadett pszichológus

 

Feliratkozás hírlevélre

Psziché Műhely hírlevele