Belvárosi pszichológiai rendelő és szakmai műhely

Szakterületeinkről

Szakembereink számos szakterületen dolgoznak, ezek közül a teljesség igénye nélkül kiemelünk néhány fontosat. Ha nem találja azt amivel kapcsolatban segítséget szeretne kérni, érdeklődjön kollégáinknál és segítünk megtalálni a megfelelő szakembert. Elérhetőségeinket a kapcsolat menüpontban találja.

Gyermekpszichológia

Mire találhatunk megoldást?

A következő nehézségek esetén fordulhatnak hozzám:

 • nevelési nehézségek,
 • veszteségek (haláleset, válás, költözés, iskolaváltás) feldolgozása,
 • evési problémák,
 • alvászavarok,
 • enuresis nocturna (éjszakai ágybavizelés),
 • tanulási zavarok,
 • egyéb szorongásos zavarok (körömrágás, tic),
 • hiperaktivitás,
 • magatartási- és beilleszkedési problémák,
 • kötődési problémák,
 • testvérféltékenység,
 • óvoda-iskolafóbia,
 • jelentős változás a gyermek szokásaiban, hangulatában.

Bármilyen korosztályba tartozó gyermekek, serdülők szüleinek jelentkezését fogadom.

A gyermekpszichológusi munka folyamata

Első találkozás a szülővel

A bejelentkezést a szülővel vagy szülőkkel való első interjú követi, ahol lehetőség nyílik a gyermekükkel kapcsolatos nehézség részletesebb megvitatására, a probléma hátterébe való bepillantásra.

Ezt az alkalmat egy második konzultációs alkalom követ, melyre az édesanya jön el, anamnézis (helyzetkép) felvétele céljából. Ezen beszélgetés során részletesen áttekintjük a gyermek eddigi fejlődésének mutatóit, mérföldköveit.

Találkozás a gyermekkel

A gyermekkel való találkozások (általában 5-6 45 perces alkalom, heti rendszerességgel) során a bizalmi légkört kialakítva igyekszem a gyermeket megismerni, személyiségfejlődésébe, érzelmi és pszichés mozgatórugóiba bepillantást nyerni. Az alábbi kérdések szolgálhatnak támpontul, a szülő által megfogalmazott specifikusabb kérdések mellett:

1. Melyek a megtartandó, az életkornak megfelelően működőképes, egészséges részek, vagyis melyek azok az erőforrások, amiket a gyermek felhasználhat?

2. Mi az, ami zavart szenvedett, és nem funkcionál tovább, vagyis milyen magatartásmódokat, kifejezésmintákat kell megkísérelnünk visszaállítani?

3. Mi az, amivel a gyerek soha nem rendelkezett, amit ki kell alakítani?

4. Melyek a kihasználatlan potenciálok, mi az, ami esetleg az átlagosnál fejlettebb, szunnyadó, de kifejleszthető képesség?

A foglalkozások játékos formában zajlanak, melyeken a gyerekek az esetek túlnyomó többségében lelkesen, szívesen vesznek részt! Szülők részvételére a gyermek foglalkozásain — igény esetén — van lehetőség. A szülők számára kényelmes váróhelyiség biztosított.

Négy évesnél fiatalabb gyermekek esetében baba—mama-konzultáció keretében zajlanak a foglalkozások, amikor az egyik vagy minkét szülő jelen van a gyermekkel.

Javaslat, szülőkonzultáció

A diagnosztikus szakasz lezárultával ismét a szülőkonzultációra kerül sor, ahol visszajelzést adok az általam tapasztaltakról, javaslatokat téve a probléma rendezése érdekében. A szülő szintén jelzi, hogy az együttműködés hetei alatt történt e változás a gyermek hangulatában, viselkedésében, a tünet gyakoriságában és intenzitásában, avagy jelzi, hogy milyen visszajelzéseket kapott a gyermek óvodájából, iskolájából. A gyermek véleményét is figyelembe véve együtt döntjük el, hogy szükség van-e további együttműködésre. Többféle javaslat lehetséges, az egyéni sajátosságait figyelembe véve, például: rendszeres pszichológiai foglalkozás a gyermek számára, nevelési tanácsadás a szülőknek, más szakemberhez való irányítás, a kapcsolat lezárása (rendeződött probléma esetében).

Nevelési tanácsadás

A szülőket szeretném abban támogatni, hogy a gyermeket minden megnyilvánulásával együtt, feltétel nélkül fogadják el, szeressék őt. Nevelési, életvezetési tanácsadást kínálok fel mindkét szülő számára a gyermek rendszeres egyéni foglalkozásaival párhuzamosan.

Együttműködésre van szükség a szülők, és a szakemberek között, elengedhetetlen a pszichológus és a pedagógusok, illetve más — a gyermekkel kapcsolatba kerülő — szakemberek munkájának összehangolása.

Bejelentkezés:

Deliága Éva

Szexuálpszichológia, szexuálterápia

A szexuálpszichológia és a szexológia a szexuális élet kérdéseivel foglalkozik.

Ezen belül a szexuálterápia kimondottam a szexuális problémák, szexuális funkciózavarok javításának, megszüntetésének a tudománya és gyakorlata.

Minden olyan esetben javasolható szexuálterápia, amikor a pár nincs megelégedve a szexuális életével, valamilyen szempontból változtatni szeretne a szex területén, de saját erőből ez nem megy.

Ahogy a problémák is személyesek és sokrétűek, úgy a segítségnyújtás módja is sokféle lehet, a rövid tanácsadástól kezdve a hosszabb, mélyebb terápiás munkáig. Mindez a probléma jellegétől és a hozzánk fordulók igényeitől függ.

Rendelőnkben Füredi Krisztián szexuálpszichológus és párterapeuta szakterülete a párterápia és a szexuálterápia

Párterápia, párkapcsolati terápia

Minden párkapcsolat más, minden párkapcsolat máshogy működik, és az idők során minden párkapcsolat változik. Ezek a változások sokszor könnyen áthidalhatóak, ám sok esetben a párkapcsolat válságához vezetnek.

A párterápia a párkapcsolat problémái esetén nyújt segítséget. Ez a probléma lehet a párkapcsolat komoly válsága vagy egy pillanatnyi, de mégis megoldhatatlannak tűnő nehézsége.

A párterápia során nem csak a problémák megszüntetése a cél, hanem a párkapcsolat olyan irányú formálása, amelynek eredménye nyomán a pár a terápiát követően önmaga meg tudja oldani a felmerülő problémáit.

A párkapcsolat változása természetes folyamat, még a legjobb, legtökéletesebb párkapcsolat is változik. Változnak a személyek, változnak a körülmények. A személyiség változásával, fejlődésével változik a személyek értékrendje, változnak az elvárások, mások lesznek az igények, a fantáziák, új szükségletek merülnek fel. Mindehhez alkalmazkodnia kell a párkapcsolatnak, ami változást jelent. Ez a változás gyakran nagyon megterheli a párkapcsolatot. Ilyen esetben gyakran kérdésessé válik a párkapcsolat jövője. Szerencsés esetben az addig eltelt idő motivációt és lendületet ad a párkapcsolat javításának szándékához, ami sokszor önerőből is megtörténhet. Amikor ez nem sikerül, akkor javasolt a párterápia, amely a párkapcsolati problémák, elakadások, feszültségek, konfliktusok és egyéb problémákkal való megküzdésben is segítséget nyújt.

Fontos a megfelelő szakember kiválasztása:

Érdemes párterápiás, családterápiás végzettséggel rendelkező pszichológus szakembert keresni, mert a párterápia a pszichológiai segítségnyújtásnak egy speciális formája, amely speciális felkészültséget igényel.

Amennyiben a párkapcsolati probléma alapja vagy jelentős része szexuális jellegű, akkor érdemes párterápiás, családterápiás végzettséggel rendelkező szexuálpszichológust felkeresni.

Rendelőnkben Füredi Krisztián szexuálpszichológus és párterapeuta szakterülete a párterápia és a szexuálterápia.

Életvezetési tanácsadás (Life coaching)

Személyes és életvezetési tanácsadás (life coaching)

„A változás könnyebb, ha tudod, mit kell csinálni”

Mi az életvezetési tanácsadás?

Olyan személyes kapcsolat, amely nem a múltra, hanem a jövőre irányul és a problémák helyett a megoldásokra koncentrál.

Önben megvan a változtatás intenzív vágya és a kellő nyitottság, hogy változtasson életének néhány szeletén, átalakítsa negatív gondolatait, felismerje és használja erőforrásait.

Pszichológusként abban segítek Önnek, hogy hosszútávú célokat és vonzó jövőképet fogalmazzon meg, megoldási lehetőségeket dolgozzon ki, melyeket sikeresen meg is valósít.

Milyen esetekben hatékony az életvezetési tanácsadás?

 • Hosszú távú életterv készítése
 • Testi-lelki jóllét fejlesztése
 • Munka-magánélet egyensúlya
 • Ön-menedzselés fejlesztése
 • Karrier, munkahelyi teljesítmény támogatása
 • Stressz kezelése
 A Psziché Műhelyben életvezetési tanácsadás elérhető az alábbi szakembereknél:
Meixner Veronika
 • 06-30-482-01-52

Füredi Krisztián

 • furedi@furedi.hu

Deliága Éva